Käsi kurottaa näytölle, jossa on kuvattu kaaviona seurantoiminnan eri osa-alueiden vuorovaikutusta

Urheiluseura 2.0

Avainhenkilövalmennuksesta lähtevä hanke edistää dataan perustuvan, tavoitteellisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin johtamisen jalkauttamista urheiluseuroihin. Kuuntelemalla toiminnassa mukana olevia, seura oppii varmimmin ratkomaan yhteisiä ongelmia tavoilla, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja mahdollistavat itse kunkin hyvinvoinnin.

Lue lisää

Seuratoiminnan vaikuttavuus

HedCoach for sports tarjoaa seuroille työkaluja mitata ja osoittaa toimintansa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisina toimijoina. Tuloksekkaasti perustehtävistään suoriutuvat seurat tulevat ikään kuin sivutuotteena tuottaneeksi myös sellaista yhteiskunnallista hyvää, joka antaa syytä tarkastella seuratoiminnan kehittämistä urheilun- ja liikunnan kentän rajat ylittävästä näkökulmasta.

Lue lisää
ammattilaispelaajia eri lajeista tykkäysten ja some-jakojen keskellä

Player card

Player Card –palvelu on suunnattu  ammattilaisurheiluun. Kentällä sekä sen ulkopuolella kertyvää dataa hyödyntämällä, palvelu tarjoaa kokonaisvaltaisen, vertailukelpoisen ja helposti avautuvan kuvan eri lajeissa ja rooleissa toimivien pelaajien ansaintapotentiaalista. Pelaajahan on jokaisen seuran tärkein investointi, joka kannattaa tehdä faktapohjaisesti.

Lue lisää (eng)

URHEILUSEURA 2.0 – Yhteenkuuluvuudesta hyvinvointia

Kärkihankkeemme ”Urheiluseura 2.0” tarkastelee urheiluseuraa oppimis-, osaamis- sekä innovointialustana. Pohjoismaisen mallin mukaisesti toimivaa urheiluseuraa ei voi typistää yksittäiseen rekisteröityyn yhdistykseen tai urheilujoukkueeseen. Seura on enemmän! Seura on hyvä ymmärtää tapana, jolla useammat sukupolvet on organisoitu toiminnallisesti yhteen – yhteisten tavoitteiden nimissä. Seuran tulee palvella lähiyhteisöjään alustana, joka mahdollistaa yhtä lailla omaehtoisen oppimisen seuraamalla (oppimisalusta), osaamisen hankkimisen tekemällä (osaamisalusta) sekä tavoitteiden saavuttamisen rohkeasti kokeilemalla (innovaatioalusta). Suomalainen seura arkipäiväistää ja rytmittää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa – ja miksei hyvinvointivaltiotakin.

HedCoach for Sportsin missiona on auttaa suomalaisia seuroja sanoittamaan, mittaamaan ja osoittamaan läpinäkyvästi oma tapansa organisoida toimet, jolloin ne myös palvelevat lähiyhteisöjään yhteiskunnallisen vaikuttamisen ajantasaisina kanavina.

Kolmivaiheinen prosessi, jossa karttuva tieto ja ymmärrys sen käytöstä johtaa innovatiiviseen seuratoimintaan.

1. Oppimisvaihe

Ensimmäinen vaihe pitää sisällään osallistuvan seuran oppimis-, osaamis- ja innovaatioalustan määrittelyt, joiden avulla tiedolla johtaminen on mahdollista organisoida läpinäkyvästi.
Oppimisvaiheen tuloksena seuralla on valmiudet ryhtyä itse keräämään, käsittelemään ja hyödyntämään seuraväen käyttäytymistä koskevaa tietoa.

2. Osaamisvaihe

Toisessa vaiheessa selvitetään koko seurayhteisön hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta on-line -sovelluksella (3-4 –kierrosta). Osallistuvan seuran kanssa yhdessä räätälöidään sellainen tulostaulu, joka seuralle parhaiten sopii. Toisen vaiheen tuloksena kullakin osallistuvalla seuralla on ryhmäytymisen seurannan tulostaulut ja työkalut valmiit käyttöön otettavaksi.

3. Innovaatiovaihe

Kolmannessa vaiheessa jalostetaan seurantaindikaattoreita sekä tuodaan lisää vaihtoehtoja aineistonkeruuseen. Kolmannen vaiheen tuloksena seuralla on sen itse jalostama ja juuri sille ominainen tapa tavoitteellisesti tuottaa ja kehittää yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia.

Tule osaksi Urheiluseura 2.0 pilottia!

Oletko kiinnostunut seuratoimintasi kehittämisestä? Lue lisää oheisesta esittelystä tai ole meihin yhteydessä.

Ota yhteyttä:
juuso.nieminen(at)hedco.fi
puh nro. 040 5089125

Tai täytä oheinen yhteydenottolomake!


  Työkaluja seuratoiminnan vaikuttavuuden arviointiin

  Urheilun ja liikunnan perustehtäväänsä tuloksekkaasti toteuttavat urheiluseurat tulevat usein tuottaneeksi myös sellaista yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia, joka säteilee laajemminkin yhteiskuntaan. Urheiluseurojen arjessa kansainväliselle tasolle saakka asetetut tulostavoitteet tulee osata tavalla tai toisella yhteensovittaa omaehtoisen kansalaistoiminnan kanssa. HedCoach for sports auttaa mittaamaan sitä, mitä on välttämätöntä mitata, rohkaisee jättämään mittaamatta sitä, minkä voi paljaalla silmälläkin todeta sekä auttaa määrittämään sen, mikä on mittaamattoman arvokasta.

  Liikuta ja vaikuta -työkalu

  Työkalulla mitataan seuratoimintaan osallistuvan henkilökunnan ja vapaaehtoisten kokemuksia ja kartoitetaan kerätyn tiedon pohjalta mahdollisia toiminnan kehittämistarpeita. Seuralle luodaan räätälöidyt tavoitteet, joiden pohjalta toimintaa viedään eteen päin, vapaaehtoistoiminnan periaatteita kunnioittaen.

  Tule mukaan kehitystoimintaan

  Ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai suoraan:
  juha.hedman(at)hedco.fi
  050-3074004