Kouluttajat

Anita Hedman

Anita Hedman, FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaajakouluttaja (Story), Team ja Executive coach (ICF, PCC-taso), mindfulnessohjaaja (MBSR)

anihedman@gmail.com, 050-3074006

Annukka Jäske

Annukka Jäske, Kouluttajapsykoterapeutti, (VET, Valvira, Kela), KM (erityisluokanopettaja), sosionomi/diakoni (AMK), EMDR I &II.

Miia Miskeljin

Miia Miskeljin, psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK, YAMK-koul), Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), Kouluttajatyönohjaaja (Story), Coach (CCSF), Kognitiivinen lyhytterapeutti ja tutkimusassistentti Turun yliopistossa.

Kouluttajilla on pitkä kokemus monipuolisesta kliinisestä psykoterapiatyöstä ja ratkaisukeskeisen työotteen soveltamisesta ja kouluttamisesta eri toimialoilla. Kaikki pääkouluttajamme ja työnohjaajamme ovat vaativan erityistason kouluttajapsykoterapeutteja (VET) ja heillä on oikeus kouluttaa myös psykoterapeutteja! HedCo Oy on kouluttanut ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja vuodesta 2016 alkaen. Katso tästä saatua palautetta koulutuksesta ja kouluttajista. Lisäksi kouluttajina muita vierailevia asiantuntijoita. Muissa koulutuksissamme vierailevina asiantuntijoina esim: Jyrki Korkeila (psykiatri), Janne Vuononvirta (psykiatri, psykoterapeutti), Päivi Granholm (psykologi, psykoterapeutti), Kari Saarinen (musiikkiterapeutti), Pekka Lyytinen (psykologi, kouluttajapsykoterapeutti) ja Juha Lanz (päihdetyön asiantuntija) sekä kouluttajapsykoterapeutti Annette Nyholm. 

Koulutuksen kuvaus ja kohderyhmä

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille sekä muille ihmissuhdetyön ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää psykoterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville ammattihenkilöille, jotka haluavat lisätä menetelmäosaamista matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen tarjoamisessa lyhytterapeuttisella ja valmentavalla työotteella.

Koulutus täydentää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksiin soveltuvia sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoja sisältäen Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op -opintokokonaisuuden. Koulutuksen käytyäsi saat käyttää Hedcoach© sertifioitu lyhytterapeutti -nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet soveltaa integratiivisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa soveltaa ratkaisukeskeisestä viitekehystä, jossa painotetaan tavoitteellisuutta sekä yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä.

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssään asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa työntekijän omaa työssä jaksamista, mielekkyyden kokemusta ja tavoitteellista ammatillista toimintaa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää käytännön työtapoja osallistujien työkontekstin kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Ryhmä ihmisiä pöydän ääressä kirjoittamassa papereihin ja etsimässä tietoa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset ja integratiiviset psykoterapeuttiset työmenetelmät myönteisen muutoksen ja mielenterveyden edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla.

OPINTOMODUULI 1: Johdanto ratkaisukeskeiseen terapiatyöotteeseen

 • Mitä psykoterapia ja lyhytterapia on?
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Toipumislähtöinen ja dialoginen ratkaisukeskeinen hoitofilosofia ja työote
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi jatkuvan arvioinnin menetelmänä
 • Ihmisen psyykkinen kehitys, varhaiset vuorovaikutussuhteet ja elämänhistorian voimavarakeskeinen tutkiminen

OPINTOMODUULI 2: Psykoterapiaviitekehykset ja integratiivinen työote terapiassa

 • Psykoterapiasuuntaukset ja niiden sovellukset lyhytterapiassa:
  • ratkaisukeskeinen psykoterapia
  • kognitiivinen psykoterapia (HOT-terapia ja tietoisuustaidot)
  • psykodynaaminen psykoterapia
  • psykofyysinen psykoterapia ja terapeutin mindfulness-taidot
  • mentalisaatioterapia
  • pari- ja perheterapia
  • lasten ja nuorten psykoterapia
  • taideterapia
  • traumaterapia
 • Psykoterapian tuloksellisuus ja hoitoon liittyvä lainsäädäntö.

OPINTOMODUULI 3: Mielenterveyshäiriöt ja ratkaisukeskeinen hoito

 • Psyykkiset kriisit ja traumat
 • Stressi ja palautuminen
 • Mielenterveyden diagnostiset kriteerit:
  • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
  • Masennus
  • Psykoosit
  • Persoonallisuushäiriöt
  • Syömishäiriöt
  • Addiktiot
Avoimia kämmeniä, jotka pitävät palavaa hehkulamppua

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta (yhteensä 20 seminaaripäivää Tampereella ja Helsingissä), pienryhmätyönohjausta etänä (7 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100h) pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa (Yhteensä n 17 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö, sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön litterointi ja prosessin arviointi. Kaksi peräkkäistä koulutuspäivää toteutetaan retriittimuotoisena intensiivijaksona n. puolessa välissä koulutusta.

Koulutuksessa on olennaista sen prosessimainen asiantuntijuuden vahvistuminen ryhmässä ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa. (Mahdolliset välttämättömät poissaolot korvataan erikseen sovittavalla tavalla.)

Ennakkolukemistona ennen koulutuksen alkua:

Seikkula, Jaakko: Dialogi parantaa -mutta miksi? (Kuva ja Mieli, 2022)

TAI

Turpeinen, P. & Nurmento, R. (Toim.) 2016. Terapiasuhteessa olemisen taito. Edita.

          TAI

Kanninen, Katri & Uusitalo-Arola, Liisa: Lyhytterapeuttinen työote.

JA

Lönnqvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen, Timo Partonen (toim.): PSYKIATRIA -kirjasta: Psykiatrinen hoito (luvut 27-40).

Kokemuksia:

Tutustu kurssilaisiemme kokemuksiin koulutuksesta:

Palautetta koulutuksesta (klikkaa)

”Kiitos konkreettisesta koulutuksesta. Kiitos turvallisesta ja avoimesta ilmapiirista.”

”Oli todella hyvä nähdä ammattilaisten tekemiä demoja ihan livenä.”

”Sopivasti teoriaa ja käytännön harjoittelua!”

”Harjoitukset ovat parasta!”

”Kerrankin saan oikeasti työhöni sopivia välineitä.”

”Ainoa koulutus, jossa olen ollut, missä saa harjoitella!”

”En ole koskaan ollut näin hyvässä koulutuksessa! Tässä muutamia esimerkkejä: konkreettiset demot ja esimerkit, sain suoraan työhöni liittyviä keinoja, sisällöt sovellettiin käytäntöön.

”Ammattitaitoisessa ohjauksessa sain varmuutta lähteä työskentelmään lyhytterapeuttina.”

Palautetta kouluttajista (klikkaa)

Annukka:

”Eniten puhutteli inhimillinen ote. Se antoi voimaa olla itsekin inhimillinen!”

”Ryhmän ohjaamisesi oli huomioivaa, läsnäolevaa, persoonallista, turvallista, joustavaa ja jämäkkää.”

”Olet innostunut ja innostava.”

”Laaja, vahva asiantuntijuus.”

”Tapa, miten osallistat ja tuot konkretiaa on upeaa!”

”Kiitos myös siitä, että oman persoonasi kautta olet heittäytynyt kouluttamaan meitä rohkeasti ja olet pyrkinyt vastaamaan meistä nouseviin tarpeisiin.”

”Olit aidosti läsnä, selkeä kieli, ei outoja/vieraita sanoja, miellyttävä kuulla ja rauhallinen olo välittyi.”

Anita:

”Loistava, ammattitaitoinen kouluttaja sekä täsmällinen.”

”Anita on asiantunteva ja empaattinen, hyödyntää erilaisten ihmisten moninaisia ominaisuuksia koulutuksessa. Erittäin ammattitaitoinen tällä alalla, hyvä esimerkki opiskelijoille. Pidin Anitan koulutustyylistä todella paljon.”

”Anita on valonööri (kts. Frank Martelan kirja). Hän säteilee ympärilleen lämpöä, varmuutta, rauhallisuutta ja sisäistä hehkua. Hän on ammattitaitoinen opettaja mutta samalla ihminen, ei auktoriteetin taakse piiloutunut etäinen hahmo. Hänellä on taito saattaa opiskelija ihmettelyn tilaan, ja antaa ideoille tilaa kukoistaa.”

”Anita antaa kaikille tilaa aivan ilmiömäisellä tavalla. Silti hän kuljettaa keskustelua ja koulutusta tavoitteiden mukaisesti eteenpäin upeasti kaikkia kunnioittaen.”

”Minusta koulutukseen valitut kirjat, harjoitukset ja juoksutus olivat todella hyviä ja pidän Anitan tyylistä. Erittäin asian tuntevaa ja kuitenkin aitoa ja lämmintä.”

”Anita on lämminhenkinen kouluttaja, jolla upea kyky olla läsnä ja kiteyttää teemoja. Anita toteuttaa ratkaisukeskeisyyttä tavassaan kouluttaa”

Miia

”Looginen ja selkeä tapa kouluttaa. Helppo kuunnella ja koulutat suoraan meitä!”

”Aito ja kohtaava!”

”Kuuntelet hyvin! Koulutuspäiviisi on mukava tulla!”

”Olet ammattitaitoinen ja huomaa, että kokemusta on laajasti!”

”Luonnostaan hyvä kouluttaja!”

”Olet iloinen ja hymyilevä ja kannustava!”

”Jaksat luoda uskoa onnistumiseen ja olet ollut vankkana tukena pitkässä prosessissa.”

”Opetuksestasi saa omaan käyttöteoriaan paljon konkreettista!”

”Olet hyvä jäsentämään asiat ymmärrettävään muotoon!”

Yleiset tiedot ja ehdot

HINTA: 4490€ (Sisältäen laajan ja monipuolisen sähköisen koulutusmateriaalin, menetelmäpaketin sekä kahdet lyhytterapia -haastattelukortit.)

TOTEUTUS: Koulutuksen lähipäivät järjestetään Tampereella ja Helsingissä ja työnohjaukset pidetään etäyhteydellä (ZOOM-PRO). Tarvittaessa myös osa lähipäivistä voidaan järjestää etänä.

KOULUTUKSEN ALOITUS:

24.-25.10.2025, 10.-11.12.2025, 3.2.2025, 10.3.2025, 8.4.2025 (Loput päivät ilmoitetaan myöhemmin.)

Koulutuksen kesto on n 2 vuotta.

LISÄTIEDOT: Anita Hedman 050-3074006, anihedman@gmail.com, www.hedco.fi

Peruutus- ja muut ehdot

Osallistumisedellytyksenä on sote-alan peruskoulutus tai muu soveltuva koulutus- ja työhistoria.

Osallistujilta edellytetään vaitiolovelvollisuutta koulutusryhmän keskinäisten keskustelujen osalta.

Koulutus edellyttää 100% läsnäoloa. Mahdolliset poissaolot korvataan sovitusti.

Maksu ja peruutusehdot: Koulutukseen hyväksymisen jälkeen maksetaan ennakkovarausmaksu 350€, jota ei palauteta, jos osallistuja peruu. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä osamaksussa.  Loput koulutuksen hinnasta maksetaan neljässä osassa. Jos osallistuja peruu koulutuksen alle 30 vrk, veloitetaan 50% koulutushinta. Jos osallistuja keskeyttää koulutuksen alkamisen jälkeen, veloitetaan koko koulutusmaksu.

 • Voit peruuttaa kurssin veloituksetta 30 vrk ennen koulutuksen alkua.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.
 • Voit maksaa koulutuksen myös yhdessä erässä.
 • Koulutuksen ensimmäisen maksuerän lasku on maksettava ennen ensimmäistä lähipäivää.
 • Jos keskeytät koulutuksen, laskutamme maksamattomat koulutusmaksut.
 • Opiskeluoikeus voidaan evätä maksamattomien laskujen tai rästiin jäävien suoritusten perusteella.
 • Maksamattomat laskut eivät oikeuta koulutukseen osallistumisen peruuttamiseen.
 • Pidätämme oikeuden koulutuksen siirtämiseen tai peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Hae koulutukseen tästä – EDELLINEN KOULUTUS TULI TÄYTEEN!

Täytä parhaasi mukaan kaikki kentät. Vastaa kysymyksiin tiiviisti ja selkeästi. Pyrimme vastaamaan hakemukseen kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Avaa hakulomake tästä

  Kysymme näitä tietoja pystyäksemme paremmin arvioimaan hakijan sopivuutta koulutusohjelmaan. Käytämme näitä tietoja vain koulutusohjelman osallistujavalintaan liittyvissä asioissa, emmekä säilytä tietoja enää hakuprosessin jälkeen. Yleistä tietoa sivustomme tietosuojakäytännöistä saat täältä