Tausta-ajatuksena valmennuksessani on, että fyysisten ja/tai teknisten taitojen ja fyysisen kunnon lisäksi menestyminen edellyttää myös mielen taitojen harjoittelua, johon kannattaa panostaa systemaattisesti ja tavoitteellisesti ammattitaitoisessa ohjauksessa. Mieli voidaan nähdä ”lihaksena”, jota voidaan kehittää tuloksellisesti pitkäjänteisellä harjoittelulla.

MITÄ HYÖTYÄ PSYYKKISESTÄ VALMENNUKSESTA SAA?

Psyykkisen valmennuksen avulla voidaan kehittää hallinnan ja pystyvyyden tunnetta haastavissa ja stressaavissa tilanteissa. Tuloksellinen ja moderni psyykkinen valmennus tähtää kokonaisvaltaiseen mielen hallintaan. Tavoitteena on oppia tunnistamaan omat henkilökohtaiset rajoittavat mielen toiminnat, joita kehittämällä saadaan omat potentiaaliset voimavarat ja taidot kokonaisvaltaisesti käyttöön, jotta tavoitteellisesta suorituksesta tulee maksimaalisen onnistunut.

Psyykkisessä valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä sekä täysin uudella tavalla mm. paljon tutkittua tietoisen läsnäolon (Mindfulness) menetelmää, jonka keskeisenä tavoitteena on oppia keskittymään juuri meneillään olevaan suoritukseen niin, että mielen rajoittavat uskomukset, odotukset tai muut suorituspaineet eivät häiritse haastavia kilpailu- tai esiintymistilanteita. Tällöin on mahdollista oppia tekemään kilpailu- tai esiintymistilanteissa nopeita ja asianmukaisia ja jopa intuitiivisia ratkaisuja niin, että omat taidot tulevat esille parhaalla mahdollisella tavalla. Valmennukseen kuuluu yksinkertaisia mutta tehokkaita harjoitteita ja reflektiivisiä, ratkaisukeskeisiä tehtäviä, joita on tarkoitus harjoitella valmennuksessa niin, että niistä tulee osa arkielämää ja omatoimista henkilökohtaista valmentautumista esim. urheilussa. Psyykkinen valmennus toimii näin ollen myös kokonaisvaltaisena elämänhallinnan välineenä, jolloin se ei jää irralliseksi osa-alueeksi harjoittelussa.

Tarvitsetko valmennusta? Ota yhteyttä

Ota yhteyttä