Muutos- ja kehittämisvalmen­nukset yrityksille ja yksilöille

HedCo Oy tarjoaa monipuolista muutos- ja kehittämisvalmennusta yrityksille ja yksityisille henkilöille. Tarjoamme psykologista osaamista työelämän erilaisiin haasteisiin ja autamme yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa tuloksellisesti ja tehokkaasti. Käytettävissä on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, josta löytyy erityisosaamista ja taitoa viedä läpi haastaviakin muutosprosesseja. Palveluihin kuuluvat myös psykoterapia (Valvira- ja Kela-pätevyys), työnohjaus, coaching (CCSF,ICF), esimiesvalmennus, työyhteisövalmennukset, sovittely, mindfulness-koulutukset/-valmennus ja psyykkinen valmennus. HedCo Oy järjestää myös erilaisia täydennyskoulutuksia suomalaisten kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä. Yrityksille ja esimiehille suunnatuissa koulutuksissa hyödynnämme modernia digitaalista analytiikkaa, joka perustuu pitkäjänteiseen kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen.

Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri on mahdollista saavuttaa. Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Kehittymisen avuksi tarvitaan usein ammattitaitoista ohjausta.
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle kehittämiselle.

  • Lyhytterapeuttikoulutus Turun AMK:ssä syksyllä 2023 ja keväällä 2023 Tampereella- Haku on parhaillaan käynnissä!

    Tämä 30 opintopisteen koulutus antaa valmiudet soveltaa ratkaisukeskeisiä ja integratiivisia lyhytterapeuttisia metodeja ihmissuhdetyössä. Koulutuksessa painotetaan käytännön työhön hyvin soveltuvia metodeja.

    Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille (tai muille soveltuville aloille), jotka haluavat lisätä osaamistaan ja parantaa työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja voimavarakeskeisellä työotteella. Hae nyt mukaan koulutukseen!

  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti -koulutus Tampereella keväällä 2023

    Täydennä ammattitaitoasi psykoterapeuttisilla menetelmillä. Tässä 50 opintopisteen koulutuksessa opit soveltamaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja kliinisen pyskoterapian oppeja ihmissuhde- ja vuorovaikutustyössä. Koulutus pitää sisällään Psykoterapeuttiset valmiudet 30 opintopisteen kokonaisuuden.

    Koulutus soveltyy täydennykseksi muun muassa erilaisille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Hae mukaan nyt!