Muutos- ja kehittämisvalmen­nukset yrityksille ja yksilöille

HedCo Oy tarjoaa monipuolista muutos- ja kehittämisvalmennusta yrityksille ja yksityisille henkilöille. Tarjoamme psykologista osaamista työelämän erilaisiin haasteisiin ja autamme yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa tuloksellisesti ja tehokkaasti. Käytettävissä on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, josta löytyy erityisosaamista ja taitoa viedä läpi haastaviakin muutosprosesseja. HedCo Oy:n koulutuksiin luottavat mm. suomalaiset kesäyliopistot, Turun AMK ja Muurlan opisto.

Yrityksille ja esimiehille yms. johtajille suunnatuissa koulutuksissa ja valmennuksissa hyödynnämme modernia digitaalista analytiikkaa, joka perustuu pitkäjänteiseen kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja organisaatio ja hyvä työilmapiiri on mahdollista saavuttaa yhteenkuuluvuutta rakentamalla systemaattisesti ja tiedolla johtamalla.

Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Kehittymisen avuksi tarvitaan usein ammattitaitoista valmennusta ja/tai konsultointia. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa luo puitteet tulokselliselle kehittämiselle.

  • Lyhytterapeuttikoulutus (30 op) käynnistyy Turun AMK:ssa 21.-22.10.2024!

    Tämä 30 opintopisteen koulutus antaa valmiudet soveltaa ratkaisukeskeisiä ja integratiivisia lyhytterapeuttisia metodeja ihmissuhdetyössä. Koulutuksessa painotetaan käytännön työhön hyvin soveltuvia metodeja.

    Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille (tai muille soveltuville aloille), jotka haluavat lisätä osaamistaan ja parantaa työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja voimavarakeskeisellä työotteella. Hae nyt mukaan koulutukseen! Hakuaika alkaa 1.5.24. Hakulomakkeeseen ja koulutuksen tarkempiin tietoihin pääset alla olevasta linkistä (koulutusesittely).

  • Lyhytterapeuttikoulutukset (50 op) käynnistyvät jälleen 24.-25.10.2024 Tampereella ja Muurlan opistossa 27.-28.1.2025. Varmista paikkasi ja hae mukaan!

    Täydennä ammattitaitoasi psykoterapeuttisilla menetelmillä. Tässä 50 opintopisteen koulutuksessa opit soveltamaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja kliinisen pyskoterapian oppeja ihmissuhde- ja vuorovaikutustyössä. Koulutus pitää sisällään Psykoterapeuttiset valmiudet 30 opintopisteen kokonaisuuden.

    Koulutus soveltuu täydennykseksi muun muassa erilaisille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Hae mukaan nyt !