CEO-Dashboard on uudentyyppinen digitaalinen työkalu tavoitteelliseen yhteenkuuluvuuden edistämiseen urheiluseuroissa ja muissa urheilun ja liikunnan organisaatioissa. Dashboardin ytimessä on yhteenkuuluvuustesti Liikuta & VaikutaTM.

Liikuta & Vaikuta -testi:

Helppokäyttöinen yhteenkuuluvuustesti on olennaisessa roolissa seuran sisäisten ryhmien dynamiikan ja hyvinvoinnin tutkimisessa. Testaustulosten perusteella kehitetään tavoitteet, joita kohti seuran toimintaa lähdetään työstämään.

Liikuta & vaikutaTM perustuu Hedcoach valmennusohjelman työkaluihin.

Ratkaisua tuottamassa:

Juha Hedman (VTM, taloustiede)

HedCo Oy:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja, tutkija ja Veat -master coach

Juuso Nieminen

Team ja executive coach, ammattilaistason urheiluvalmentaja, hyvinvointivalmentaja

Juuso Järvinen (insinööri YAMK)

Tietoliikenneinsinööri, ohjelmistokehitys, tietokannat


Hanke: Urheiluseura 2.0

Kärkihankkeemme ”Urheiluseura 2.0” tarkastelee urheiluseuraa oppimis-, osaamis- sekä innovointialustana. Pohjoismaisen mallin mukaisesti toimivaa urheiluseuraa ei voi typistää yksittäiseen rekisteröityyn yhdistykseen tai urheilujoukkueeseen. Seura on enemmän! Seura on hyvä ymmärtää tapana, jolla useammat sukupolvet on organisoitu toiminnallisesti yhteen – yhteisten tavoitteiden nimissä. Seuran tulee palvella lähiyhteisöjään alustana, joka mahdollistaa yhtä lailla omaehtoisen oppimisen seuraamalla (oppimisalusta), osaamisen hankkimisen tekemällä (osaamisalusta) sekä tavoitteiden saavuttamisen rohkeasti kokeilemalla (innovaatioalusta). Suomalainen seura arkipäiväistää ja rytmittää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa – ja miksei hyvinvointivaltiotakin.

HedCoach for Sportsin missiona on auttaa suomalaisia seuroja sanoittamaan, mittaamaan ja osoittamaan läpinäkyvästi oma tapansa organisoida toimet, jolloin ne myös palvelevat lähiyhteisöjään yhteiskunnallisen vaikuttamisen ajantasaisina kanavina.

Hankekumppanit:

This image has an empty alt attribute; its file name is elyfi.png

1. Oppimisvaihe

Ensimmäinen vaihe pitää sisällään osallistuvan seuran oppimis-, osaamis- ja innovaatioalustan määrittelyt, joiden avulla tiedolla johtaminen on mahdollista organisoida läpinäkyvästi.
Oppimisvaiheen tuloksena seuralla on valmiudet ryhtyä itse keräämään, käsittelemään ja hyödyntämään seuraväen käyttäytymistä koskevaa tietoa.

2. Osaamisvaihe

Toisessa vaiheessa selvitetään koko seurayhteisön hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta on-line -sovelluksella (3-4 –kierrosta). Osallistuvan seuran kanssa yhdessä räätälöidään sellainen tulostaulu, joka seuralle parhaiten sopii. Toisen vaiheen tuloksena kullakin osallistuvalla seuralla on ryhmäytymisen seurannan tulostaulut ja työkalut valmiit käyttöön otettavaksi.

3. Innovaatiovaihe

Kolmannessa vaiheessa jalostetaan seurantaindikaattoreita sekä tuodaan lisää vaihtoehtoja aineistonkeruuseen. Kolmannen vaiheen tuloksena seuralla on sen itse jalostama ja juuri sille ominainen tapa tavoitteellisesti tuottaa ja kehittää yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia.


Ota CEO-Dashboard käyttöön organisaatiossasi

Oletko kiinnostunut seuratoimintasi kehittämisestä? Lue lisää oheisesta esittelystä tai ole meihin yhteydessä.

Ota yhteyttä:
juuso.nieminen(at)hedco.fi
puh nro. 040 5089125

Tai täytä oheinen yhteydenottolomake!

  Tutustu myös

  CFO-Dashboard

  Työkaluja seuroille mitata ja osoittaa toimintansa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisina toimijoina.

  Lue lisää

  GM-Dashboard

  Kokonaisvaltaista ja vertailukelpoista dataa eri lajeissa ja rooleissa toimivien urheilijoiden ansaintapotentiaalista.

  Lue lisää