Mitä nuotti-valmennus on?

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia
nuoren omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä. Nuotti-valmennus on ratkaisukeskeistä yksilövalmennusta, jossa valmentaja auttaa nuorta itseään oivaltamaan ja löytämään hänen arvojensa mukaisia ratkaisuja kohti toivottua tulevaisuutta.

Valmentajan tehtävänä on auttaa nuorta
• tunnistamaan omat vahvuutensa ja taitonsa
• innostumaan suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
• ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää.
Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan nuoren omaa itsemääräämistä kunnioittaen.

Valmennus on nuorelle maksutonta.

Kuka voi saada maksutonta NUOTTI-valmennusta?

”Nuotti-valmennus on tarkoitettu nuorille
• jotka ovat 16–29-vuotiaita
• joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
• jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
• joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla,joka estää heitä suunnittelemasta  tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön.” www. kela.fi

Miten nuotti-valmennukseen pääsee?

Yhteydenotto Kelaan riittää. Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei tarvita. Nuori itse tai nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi ottaa yhteyttä Kelaan.
Nuori haastatellaan ja hakemus otetaan suullisesti vastaan.

Nuori itse voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi ottaa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.

Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta, siihen ohjautumisesta: www.kelafi/nuottivalmennus

Tarvitsetko apua nuotti-valmentajan etsimiseen?

Ota yhteyttä