Tarjoan ratkaisukeskeistä psykoterapiaa (integroiden myös psykodynaamisia ja kognitiivisia menetelmiä). Vastaanttoni sijaitsee Turun ydinkeskustassa kävelykadun varrella (Yliopistonkatu 26 b). Lähtökohtani työskentelyssä psykoterapeuttina on aina asiakkaan tarpeiden ja lähtökohtien kunnioittaminen ja ehdoton luottamuksellisuus. Ammattitaitoni takeena on vuosien kokemus terapiatyöstä ja ratkaisukeskeinen ylemmän erityistason psykoterapeuttikoulutus sekä Valviran hyväksymä psykoterapeutti -nimike  (Kela-pätevyys). Ratkaisukeskeisessä suuntauksessa korostetaan ja kunnioitetaan asiakkaan ehdotonta auktoriteettia oman elämänsä asiantuntijana ja terapiatyöskentelyssä ohjataan asiakas löytämään ja huomaamaan omat olemassa olevat voimavarat, joiden pohjalta eheytyminen ja omien tavoitteiden mukainen elämä ja toiminta on mahdollista.

Terapian sisällölliset tavoitteet asettaa aina asiakas itse ja terapeutin tehtävänä on ohjata asiakasta oivaltamaan itselleen sopivia ja asianmukaisia ratkaisuja elämän erilaisiin haasteisiin ja ongelmiin. Tavoitteiden ja sisältöjen asettaminen on usein vaikeaa ja terapeutin tehtävänä on auttaa siinä asiakasta. Tavoitteet tarkentuvat ja jopa muuttuvat terapiaprosessin kuluessa ja terapian kuluessa tarkstetaan, että työskentely etenee kohti haluttua päämäärää.

Terapian yleisenä tavoitteena on auttaa asiakasta olemaan oman elämänsä subjekti, tunteittensa kokija ja ilmaisija, menneisyytensä kantaja, tulevaisuutensa etsijä sekä valintojensa tekijä (Lindqvist). Terapeuttina olen asiakkaan rinnalla kanssakulkijana yhteisellä matkalla, tukien, kuunnellen, ymmärtäen, haastaen, rohkaisten, innostaen, auttaen, ihmetellen, tutkien, jakaen yms.. tarjoten ammattitaitoni ja ihmisyyteni matkaevääksi. Ja vaikka olen ammattiauttaja, olen samalla silti tasavertainen matkatoveri. Ja vaikka työskentelemme yhdessä, kuljemme silti molemmat omia polkujamme niin, että niiden välille virittyy yhtyes, jota voisi nimittää matkatovereiden solidaarisuudeksi tai elämän jakamiseksi hyvässä ja pahassa (Lindqvist).

Ratkaisukeiskeinen lähestymistapa sopii kaikenlaisten elämäntilanteiden ja ongelmien selvittämiseen. Hyödynnän terapiassa myös mindfulness -harjoittelua (tietoinen läsnäolo, tietoisuustaidot), jos se asiakkaalle sopii.  Usein Mindfulness sopii monien psyykkisten ongelmien käsittelyyn ja hoitoon. Tutkimuksissa on todettu mindfulness -harjoittelun olevan tehokas hoitomuoto mm. masennukseen, ahdistukseen, paniikkihäiriöihin, unihäiriöihin, uupumukseen ja stressinhallintaan yms… Olen hyödyntänyt tietoisen läsnäolon (Mindfulness) menetelmää tuloksellisesti lukuisten asiakkaiden kanssa.

Erityisosaamisalueenani on työuupumuksen, stressin, ahdistuneisuushäiriöiden (esim. yleisen ahdistuneisuuden, masennuksen, paniikkihäiriöiden ja pelkojen) hoito sekä nuorisopsykoterapia. Otan vastaan myös eri-ikäisiä ja erilaisista syömishäiriöistä oireilevia asiakkaita. Teen asiakastyötä myös perheiden ja pariskuntien kanssa. Olen hoitanut myös   eriasteisia traumoja, johon olen  täydennyskouluttautunut.