Konflikteja ja ristiriitoja syntyy aina siellä, missä ihmiset kohtaavat, eikä työyhteisöissä tarvitsekaan olla osaamista niiden ratkaisemiseksi. Usein ulkopuolinen sovittelija osaa auttaa objektiivisena ammattilaisena vaikeiden tilanteiden selvittämisessä. Ratkaisukeskeinen sovittelu on kunnioittavaa ja kaikkia osapuolia arvostava työtapa, minkä avulla on mahdollista löytää ratkaisuja yhteistyön jatkumiselle.  Pitkittyneiden ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen mahdollisimman nopeasti. Konfliktit vaikuttavat yksilön työssäjaksamiseen ja heikentää huomattavasti työn tuloksellisuutta ja johtaa usein pitkiin sairaspoissaoloihin. Ristiriitatilanteet heijastuvat yleensä myös koko työyhteisön hyvinvointiin ja heikentävät perustehtävän tekemistä merkittävästi.

Olen toiminut onnistuneesti ja tuloksellisesti sovittelijana työyhteisöjen ja hekilöstön ristiriitatilanteissa ja konflikteissa.

Tarvitsetko sovittelupalvelua? Ota yhteyttä

Ota yhteyttä