Kohti yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tavoitteita

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin löytämisessä” (ICF). Se on ammatillinen vuorovaikutussuhde, joka mahdollistaa ja käynnistää omien arvojen mukaisia myönteisiä muutoksia.

Tarkoituksena on haastaa asiakasta itseään oivaltamaan ja löytämään omat potentiaaliset voimavarat ja kehittämisalueet ja työskennellä systemaattisesti asiakkaan valitsemien tavoitteiden suuntaisesti ja siten vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja pystyvyyden tunnetta. Valmennuksessa työskennellään aina asiakaslähtöisesti, hänen asiantuntijuuttaan kunnioittaen. Työskentely on tavoitteellista ja edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Valmennus on ehdottoman luottamuksellista. Coachin psykologinen osaaminen ja kokemus takaavat ammattitaitoisen valmennuksen.

PCC Professional certified coach ja ICF international coaching federation -leimat

Coaching on hyödyllinen työkalu silloin kun:

 • Haluat kehittää vuorovaikutus- ja johtamistaitoja
 • Haluat kehittää uusia käytäntöjä työyhteisöösi/organisaatioosi ja/tai kokouksiin ja muutostilanteisiin
 • Haluat kehittää tiimin tai johtoryhmän toimintaa tavoitteelllisesti
 • Haluat uusia välineitä kehityskeskusteluihin
 • Haluat kehittää omia ajattelu- ja toimintatapojasi
 • Haluat uusia näkökulmia ongelmiisi, jotka työllistävät sinua turhan paljon
 • Haluat kehittää ongelmanratkaisutaitoja
 • Haluat oppia kesyttämään ainaisen kiireesi
 • Haluat oppia johtamaan itseäsi ja ajanhallintaasi paremmin
 • Haet uutta suuntaa/ muutosta elämääsi tai työuraasi
 • Haluat lisää itsevarmuutta ja lisätä itsetuntemustasi
 • Haluat kehittää esiintymistaitoja
 • Haluat selviytymiskeinoja jännitykseen, stressiin tai lievään ahdistukseen
 • Haluat keinoja työstää epämiellyttäviä tunnereaktioita
 • Haluat kehittää mielen taitojasi
 • Haluat ratkaisukeskeisiä selviytymiskeinoja haastaviin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin
 • Haluat kehittää työmotivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta
 • Haluat työskennellä riittämättömyyden, tyytymättömyyden tms. tunteiden kanssa

Coaching-palvelumme

Yksilö-coaching

Haetko uutta suuntaa urallesi tai elämällesi, parempaa itsetuntemusta, parempia esiintymistaitoja, helpotusta kuormittavaan elämäntilanteeseen, parempia tunnetaitoja tai ratkaisua motivaation puutteeseen? Coachingissa autamme sinua kohtaamaan haasteita ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttäen. Tarkoituksena on auttaa sinua löytämään omat voimavarasi ja hyödyntämään niitä asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa.

Team-coaching

Tiimicoaching on tutkitusti tehokas ja tuloksellinen tapa kehittää työyhteisöjen ja tiimien yms. yhteisöjen toimintakulttuuria. Tiimivalmennuksessa haluamme auttaa teitä kehittämään avointa ja rakentavaa vuoropuhelua organisaation tai työryhmän sisällä. Se mahdollistaa innostavaa ryhmädynamiikkaa, rakentavia ongelmanratkaisumenetelmiä ja jäsenten sitoutumista yhteiseen tekemiseen niin, että merkityksellisyyden kokemus vahvistuu . Parantunut ilmapiiri ryhmän sisällä lisää kaikkien jäsenten tehokkuutta ja hyvinvointia.

kaksi henkilöä kättelee aurinkoisessa huoneessa

Executive coaching

Esihenkilöt, asiantuntijat ja johtajat joutuvat usein haastaviin tilanteisiin luotsatessaan työyhteisöään. Coachingin avulla pystyt kehittämään vuorovaikutus- ja johtamistaitojasi, saat välineitä kehityskeskuteluihin ja uusia näkökulmia yhteisösi toiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen motivoivalla tavalla. Coachingin avulla voit myös kehittää ongelmanratkaisutaitojasi ja löytää parannusta tilanteisiin, joissa työsi tuntuu liian kuormittavalta tai kiireiseltä.

Sinipaitainen mies puhuu huoneessa istuville ihmisiä

In-house coaching

In house coach on organisaationne käytettävissä esim. yhden kokonaisen päivän kuukaudessa. Laajasta verkostostamme löydämme teille sopivan ammatticoachin. Tämä on matalan kynnyksen työhyvinvointia ja jaksamista tukevaa palvelua.

Menestyksen edellytyksenä työelämässä on kokonaisvaltainen yksilön ja yhteisön kehittäminen. Muutos kohti menestystä lähtee ajattelu- ja toimintatapojen hallitusta kehittämisestä, joka on mahdollista asiantuntevan valmentajan ohjauksessa. Valmennuksissa käytetään ratkaisukeskeisiä ja osallistavia menetelmiä, jolloin oppiminen ei jää vain sanahelinäksi.

Palautetta palveluista

”Olen kehittynyt ihmisenä ja esimiehenä ja yritysjohtajana huimasti tämän prosessin aikana. Ja myönteisiä vaikutuksia on huomattu myös parisuhteessa!”

Saimme käsiteltyä ristiriitatilanteen, joka oli kriisiytynyt ja pääsimme vielä kehittämään työyhteisömme ilmapiiriä.”

Nyt kaikki työyhteisön jäsenet puhuvat taas toisilleen.”

”Olen saanut konkreettisia keinoja siihen, miten toimia vaikeissa tilanteissa.”

”Töihin on taas kiva tulla.”

”Työyhteisömme on aivan erilainen nyt vuoden kuluttua!”

”Vahvat ja haastavat kysymykset saivat minut havahtumaan ja oivaltamaan itsessäni lisää kehittämisen alueita.”

Coaching-palveluita tuottamassa

Anita Hedman

Anita Hedman
FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaajakouluttaja (Story), Team ja Executive coach (ICF:n PCC-taso), mindfulnessohjaaja (MBSR)

Miia Miskeljin

Miia Miskeljin
Kouluttajatyönohjaaja (Story), coach (CCSF), psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), kouluttajapsykoterapeutti (VET)

Juuso Nieminen
Team and Executive Coach, First Beat -hyvinvointivalmentaja, urheiluvalmentaja

Anna Noramaa
KTM ja ratkaisukeskeinen valmentaja, valmentava esimies, kouluttaja ja luennoitsija

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja tiedustele coaching-palveluita. Suunnitellaan yhdessä polku, jota kulkemalla pääset tavoitteisiisi!

  Tutustu myös näihin

  NUOTTI-valmennus

  on Kelan kustantamaa matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta 16-29 -vuotiaille nuorille. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Nuotti-valmennus on nuorelle maksutonta. HedCo Oy:n nuotti-valmentaja psykologi, psykoterapeutti Mirja Pylvänäinen on pidetty ja kohtaa nuoren ammattitaitoisesti ja luotettavasti.

  Nuotti-valmennus

  NUOTTI-valmennuksessa autetaan nuorta vahvistamaan omaa itsetuntoaan ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

  Lue lisää