icf

”Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin löytämisessä” (ICF). Coaching mahdollistaa ja käynnistää omien arvojen mukaisia myönteisiä muutoksia.

HedCo Oy:n ammatticoach Anita Hedman (FM) on kansainvälisen ICF:n jäsen ja sertifioitu ACC-tason coach.

 • Tiesitkö, että coaching on vaikuttavaa?
 • Haluatko kehittää itseäsi ja omia vuorovaikutustaitoja esimiehenä/tiimin vetäjänä/työntekijänä?
 • Haluatko kehittää uusia käytäntöjä työyhteisöösi/organisaatioosi ja/tai kokouksiinne?
 • Haluatko kehittää tiimin tai johtoryhmän toimintaa tavoitteelllisesti?
 • Haluatko uusia välineitä kehityskeskusteluihin?
 • Haluatko kehittää omia ajattelu- ja toimintatapojasi?
 • Kohtaatko usein työssäsi ongelmia, jotka työllistävät sinua turhan paljon?
 • Haluatko kehittää ongelmanratkaisutaitojasi?
 • Onko jatkuva kiire?
 • Haluatko oppia johtamaan itseäsi paremmin?
 • Haetko uutta suuntaa/ muutosta elämääsi tai työuraasi?
 • Haluatko lisää itsevarmuutta ja lisätä itsetuntemustasi?
 • Haluatko kehittää esiintymistaitojasi?
 • Haittaako jännitys elämääsi/työtäsi?
 • Kuormittaako työsi sinua liikaa?
 • Koetko voimakkaita epämiellyttäviä tunnereaktioita?
 • Haluatko kehittää mielenhallintataitojasi?
 • Oletko usein haastavissa tilanteissa, joista et mielestäsi selviä kohtuullisesti?
 • Stressaatko liikaa? Ahdistaako työ?
 • Onko työmotivaatiosi hukassa?
 • Koetko riittämättömyyttä?
 • Oletko tyytymätön johonkin elämän osa-alueeseen?
 • Haluatko lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointiasi?

Jos vastasit johonkin KYLLÄ, hyödyt coaching -valmennuksestani (ICF, ACC), jossa käytän ammattitaidolla ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä tietoisen läsnäolon (Mindfulness) menetelmää. Niiden avulla on mahdollista löytää asiakkaiden tavoitteisiin hänen omien arvojensa mukaisia ratkaisuja ja näin lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja pystyvyyden tunnetta. Tarkoituksena on haastaa asiakasta itse oivaltamaan ja löytämään omat potentiaaliset voimavarat ja kehittämisalueet ja työskennellä systemaattisesti asiakkaan valitsemien tavoitteiden suuntaisesti. Valmennuksessa työskennellään aina asiakaslähtöisesti, hänen asiantuntijuuttaan kunnioittaen. Työskentely on tavoitteellista ja edistymistä arvioidaan säännöllisesti. Valmennus on ehdottoman luottamuksellista. Psykologinen osaaminen ja  kokemus takaavat ammattitaitoisen valmennuksen.

 

Palautetta asiakkailta:

”Olen kehittynyt ihmisenä ja esimiehenä ja yritysjohtajana huimasti tämän prosessin aikana. Ja myönteisiä vaikutuksia on huomattu myös parisuhteessa!”

”Vaikuttavan läsnäoleva tyyli coachata.”

” Vahvat ja haastavat kysymykset saivat minut havahtumaan ja oivaltamaan itsessäni lisää kehittämisen alueita.”

”Olen saanut konkreettisia keinoja siihen, miten toimia vaikeissa tilanteissa.”

”Työyhteisömme on aivan erilainen nyt vuoden kuluttua!”

”Pystymme puhumaan täällä jopa vaikeista asioista.”

”Saimme käsiteltyä ristiriitatilanteen, joka oli kriisiytynyt ja pääsimme vielä kehittämään työyhteisömme ilmapiiriä.”

”Nyt kaikki työyhteisön jäsenet puhuvat taas toisilleen.”

”Olemme saaneet tehostettua työntekoa.”

”Töihin on taas kiva tulla.”

”Erittäin hyödyllinen sijoitus!”

Iloinen henkilö heittää kärrynpyöriä

Nuotti-valmennus

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia
nuoren omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä. Nuotti-valmennus on ratkaisukeskeistä yksilövalmennusta, jossa valmentaja auttaa nuorta itseään oivaltamaan ja löytämään hänen arvojensa mukaisia ratkaisuja kohti toivottua tulevaisuutta.

Lue lisää
Lentopallon pelaajat verkolla

First Beat -valmennus

First Beat -hyvinvointivalmennus auttaa sinua henkilökohtaisen hyvinvointisi parantamisessa. Valmennuksessa pyritään tunnistamaan stressaavat tilanteet työssä ja vapaa-ajalla, sekä hetket, joina palaudut niistä. Saadun tiedon pohjalta valmennuksessa haetaan parempaa tasapainoa stressin ja palautumisen välillä ja pyritäään parantamaan elämänhallintaa, unenlaatua, ja liikuntaa.

Lue lisää

Yksilö-coaching

Haetko uutta suuntaa urallesi, parempaa itsetuntemusta, parempia esiintymistaitoja, helpotusta kuormittavaan elämäntilanteeseen, parempia tunnetaitoja tai ratkaisua motivaation puutteeseen? Coachingissa autamme sinua kohtaamaan haasteita ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttäen. Tarkoituksena on auttaa sinua löytämään omat voimavarasi ja hyödyntämään niitä asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa.

Sinipaitainen mies puhuu huoneessa istuville ihmisiä

Esimiesten coaching

Esimiehet ja johtajat joutuvat usein haastaviin tilanteisiin luotsatessaan työyhteisöään. Coachingin avulla pystyt kehittämään vuorovaikutustaitojasi, saat välineitä kehityskeskuteluihin ja uusia näkökulmia yhteisösi toiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen. Coachingin avulla voit myös kehittää ongelmanratkaisutaitojasi ja löytää parannusta tilanteisiin, joissa työsi tuntuu liian kuormittavalta tai kiireiseltä.

Ryhmä ihmisiä on asettanut kädet yhteen

Työyhteisö- valmennus

Menestyksen edellytyksenä työelämässä on kokonaisvaltainen yksilön ja yhteisön kehittäminen. Muutos kohti menestystä lähtee ajattelu- ja toimintatapojen hallitusta kehittämisestä, joka on mahdollista asiantuntevan valmentajan ohjauksessa. Valmennuksissa käytetään ratkaisukeskeisiä ja osallistavia menetelmiä, jolloin yhteisön kehittäminen ei jää vain sanahelinäksi.

Lue esite

Ota yhteyttä ja tiedustele coaching-palveluita. Suunnitellaan yhdessä polku, jota kulkemalla pääset tavoitteisiisi!