HedCoach® valmennusohjelmien analyyseissä sovelletaan relationaalista metodologiaa, missä keskeistä on asiakkaan hallussa olevien tietojen uudelleen organisointi siten, että tuloksena syntyy asiakkaalle käyttökelpoisia työkaluja oman toiminnan sujuvoittamiseksi. ​

Selfieni

Vuorovaikutustaidot

Sisäinen motivaatio

Tietojen ja taitojen karttuminen

Ryhmäni

Vuorovaikutussuhteet

Psykologinen turvallisuus

Ammatillinen kehitys