Hedcoach palvelut ovat syntyneet työelämän tarpeeseen eri alojen osaajien yhteistyön tuloksena, jossa yhdistyvät humanistinen, psykologinen, talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus menestyneen jääkiekkovalmentajan osaamiseen.

Valmennusohjelma koostuu moduuleista, joista kokoamme aina työyhteisösi tilanteeseen parhaiten sopivan kokonaisuuden. Kartoitamme yhteisön lähtötilanteen ja etenemme sen pohjalta kouluttaen sekä yksilöitä, esimiehiä, että tiimejä yhdessä.

Valmennusprosessin moduulit

Työntekijä täyttää koneella kyselyä

On-line kartoitukset -moduuli

Yhteisön jäsenet tekevät helppokäyttöisen psykologisen turvallisuuden, motivaation ja vuorovaikutussuhteiden testit. Kartoitukset perustuvat moderneihin itsemääräämis- ja motivaatioteorioihin, sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen viitekehykseen. Uusi yhteistoiminnan kehittämistyökalu auttaa rakentamaan vuoropuhelua käytännön ja teorian välille.  

Työkalusta sanottua: 
”Helppokäyttöinen
”Osallistava”
”Läpinäkyvä”
”Ammattimainen” ”Vihdoinkin” 

Lue lisää
Paperi, johon on merkitty analyysin tuloksia

Valmennus- analytiikka -moduuli

Hedcoach hyödyntää nykyaikaista valmennusanalytiikkaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa.  

Analyysit muodostuvat työntekijän henkilökohtaisista tuloksista (selfie), sekä tiimin yhteistuloksista. Selfieissä mitataan:
-Vuorovaikutustaitoja
-Sisäistä motivaatiota
-Tietojen ja taitojen karttumista

Ryhmäkokonaisuudessa mitataan:
-Vuorovaikutussuhteita
-Psykologista turvallisuutta
-Ammatillista kehitystä

Lue lisää

Ratkaisukeskeiset koulutukset -moduuli

Analyysin pohjalta suunnittelemme yrityksille räätälöidyt coaching- ja koulutuspalvelut ja suositukset kustannusarvioineen. Suunnitelman tavoitteina on kehittää itseohjautuvia organisaatiota, jotka pystyvät tunnistamaan ja tukemaan generatiivisia suhteita sekä karsittavissa olevia työterveysmenoja eettisesti kestävällä tavalla.

Tutustu koulutuksiin
Sinipaitainen mies puhuu huoneessa istuville ihmisiä

Esimiesvalmennus -moduuli

Esimiehille suunnattut koulutus- ja valmennusohjelmat sisältävät eri tasoisia moduuleita:

Ratkaisukeskeinen valmentaja: valmentavan johtamisen ja esimiestyön perusteet.  Ratkaisukeskeisen työotteen soveltamista käytäntöön. Kokonaisuuden tavoitteena on kehittää esimiehen taitoja itsensä johtamiseen, vuorovaikutukseen ja esimiestyöskentelyyn. Kokonaisuus antaa välineitä ja keinoja tulevaisuuden etäjohtamisen haasteisiin.

Tiedolla johtava valmentava esimies: Kokonaisuus antaa valmiudet valmennusanalytiikan soveltamiseen omaan esimiestyöhön ja työyhteisöjen kehittämisen ja menestyksen tueksi.

Mindsight coaching: Ohjelma esimiehen ja avainhenkilöiden oman psyykkisen valmennuksen ja itsetuntemuksen tueksi.

Ryhmä ihmisiä on kokoontunut pöudän ympärille tietokoneiden kanssa

Digitaalisesti​ koordinoitu tiimi-​ ja työyhteisö- valmennus

Hedcoach analyysien pohjalta luodaan valmennusryhmät, jota valmentaa oma esimies, organisaation koulutettu asiantuntija tai ulkopuolinen Hedcoach valmentaja. Valmennuksen ja koulutusten sisällöt ja tavoitteet laaditaan yhteistyössä vastaamaan täsmällisesti tilaajan tarpeita.

Ryhmä ihmisiä on asettanut kädet yhteen

Tiedolla valmentava organisaatio

Käytyänne Hedcoach moduulien mukaisen kehittämiskokonaisuuden, yhteisössänne tai yrityksessänne on osaavaa valmentavaa henkilökuntaa, joka voi päivittää ja täydentää osaamistaan Hedcoach työkalujen ja analyysimenetelmien hyödyntämsiessä. Hedcoach  mentor-coach on käytettävissänne tarpeen mukaan kuukausi- tai vuosisopimuksella.

Laitetaan yhdessä yhteisösi huippukuntoon

Ota yhteyttä meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Vastaamme pian ja avaamme keskustelun siitä, miten Hedcoach-ohjelmaa voitaisiin hyödyntää organisaatiossasi.