Jokaisessa työyhteisössä on tarpeellista kysyä seuraavat kysymykset:

 • Miten meidän yrityksessä, seurassa tai osastolla määritellään yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi?
 • Miten niitä mitataan?
 • Kehitetäänkö yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia tavoitteellisesti ja läpinäkyvästi, mittarien perusteella?
 • Näkyykö yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin muutokset palkassa ja jos, niin kenen?
 • Tunnistetaanko meillä häiriöt yhteenkuuluvuudessa ja hyvinvoinnissa?
 • Miten häiriöihin reagoidaan?
 • Kuinka aloitteellisia ja omavaraisia olemme yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa?

Hedcoach-ohjelma pyrkii löytämään jokaiselle yhteisölle parhaiten sopivat vastaukset näihin kysymyksiin. Vaikka tietäisikin jo omalta osaltasi vastaukset, Hedcoach auttaa varmistamaan, että taitosi ja työkalusi ovat ajan tasalla myös jatkossa.

Ohjelman moduulit

Hedcoach-ohjelman keskiössä on esimiesten valmennus, sillä esimiehet ovat avainasemassa työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Tämän työn tukemiseksi työyhteisössä kartoitetaan henkilöstön kokemuksia hyvinvoinnista ja
henkilöiden välisiä vuorovaikutussuhteita.

Kerrytetyn datan pohjalta voimme luoda jokaiselle yhteisölle räätälöidyn valmennusohjelman, jonka pohjalta avainhenkilöt saavat osaamisen edistää työyhteisönsä hyvinvointia itsenäisesti jatkossa. Katso alta tarkempi selitys valmenuksen eri vaiheille.

Valmennuksen kulku: keskiössä esimiesten valmennus, jota tuetaan kartoituksilla, analyysilla ja koulutustyöllä. Tavoitteena on liikkua kohti itsenäisesti toimivaa organisaatiota.

Valmennuksen vaiheet

Työntekijä täyttää koneella kyselyä

On-line kartoitukset

Yhteisön jäsenet tekevät helppokäyttöisen psykologisen turvallisuuden, motivaation ja vuorovaikutussuhteiden kyselyn. Kyselyn avulla keräämme dataa yhteisön kokemuksista työpaikan yhteistoiminnasta, tekemisen mielekkyydestä ja sujuvuudesta.  

Tiedot kerätään yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Kyselyiden kautta yhteisön jäsenet pääsevät itse osallisiksi hyvintointitavoitteiden määrittelyssä.

Lue lisää
Paperi, johon on merkitty analyysin tuloksia

Valmennus- analytiikka

Hedcoach hyödyntää nykyaikaista valmennusanalytiikkaa, jonka pohjalta yhteisöstä kerättyä dataa arvioidaan. Tulosten pohjalta työpaikalle luodaan käyttökelpoisia työkaluja toiminnan sujuvoittamiseksi. 

Analyysit muodostuvat työntekijöiden henkilökohtaisista tuloksista ja tiimien yhteistuloksista. Niillä pyritään paikallistamaan mahdollisia kehityskohteita yhteisön toiminnassa.

Lue lisää

Ratkaisukeskeiset koulutukset

Analyysin pohjalta suunnittelemme yrityksille räätälöidyt coaching- ja koulutuspalvelut kustannusarvioineen.

Suunnitelman tavoitteina on kehittää itseohjautuvia organisaatiota, jotka pystyvät tukemaan jäsentensä työhyvinvointia sekä karsimaan työterveysmenoja eettisesti kestävällä tavalla.

Katso esimerkkejä koulutuspalveluistamme alta

Koulutukset
Sinipaitainen mies puhuu huoneessa istuville ihmisiä

Esimiesvalmennus

Esimiehillä on keskeinen rooli hyvinvointia tukevien toimintatapojen ylläpitämisessä. Eritasoisilla esimiesvalmennuksilla pyritään vahvistamaan avainhenkilöiden omaa itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja, sekä antamaan valmiudet valmennusanalytiikan soveltamiseen työyhteisön kehittämisessä.

Pyrimme myös antamaan ratkaisuja tulevaisuuden etäjohtamisen haasteisiin

Tutustu valmennuksiin
Ryhmä ihmisiä on kokoontunut pöudän ympärille tietokoneiden kanssa

Digitaalisesti​ koordinoitu tiimi-​ ja työyhteisö- valmennus

Hedcoach-analyysien pohjalta luodaan valmennusryhmät, jota valmentaa oma esimies, organisaation koulutettu asiantuntija tai ulkopuolinen Hedcoach valmentaja. Valmennuksen ja koulutusten sisällöt ja tavoitteet laaditaan yhteistyössä vastaamaan täsmällisesti tilaajan esiin nousseita tarpeita tarpeita.

Ryhmä ihmisiä on asettanut kädet yhteen

Tiedolla valmentava organisaatio

Käytyänne Hedcoach-ohjelman mukaisen kehittämiskokonaisuuden, yhteisössänne tai yrityksessänne on osaavaa valmentavaa henkilökuntaa, joka voi päivittää ja täydentää osaamistaan Hedcoach työkalujen ja analyysimenetelmien hyödyntämsiessä. Hedcoachin mentor-coach on käytettävissänne tarpeen mukaan kuukausi- tai vuosisopimuksella.

Kehitetään yhteisösi huippukuntoon – pyydä tarjous

Ota yhteyttä meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Vastaamme pian ja avaamme keskustelun siitä, miten Hedcoach-ohjelmaa voitaisiin hyödyntää organisaatiossasi.

  Palvelua tuottamassa:

  Anita Hedman tuo monipuolisen psykologisen osaamisen mukaan ohjelmaan. Kouluttajapsykoterapeuttina, työnohjaajana, team ja executive coachina toimiva Hedman on kokenut ihmissuhteiden ja ryhmädynamiikan asiantuntija, jonka missiona on kehittää suomalaista työelämää paremmaksi ja nimenomaan kustannustehokkaala tavalla.

  Juha Hedman tarjoaa ohjelmaan taloustieteilijänä vankan tutkimuspohjan ja metodologian. Hänellä on vuosikymmenien ura tutkijana Turun yliopistossa ja yli sata tieteellistä julkaisua, joista valtaosa kansainvälisesti referoituja. Nyt hän tuo talous- ja yhteiskuntatieteellisen osaamisensa työelämän käyttöön.

  Juuso Nieminen tuo ammatilaistason jääkiekkovalmentajana keräämänsä uniikin osaamisen työelämävalmennukseen. SM-liigasta kerätyt kokemukset tukevat hänen ymmärrystään hyvän johtamisen ja organisaation saumattoman yhteistoiminnan merkityksestä tuloksen tekemisessä.

  Miia Miskeljin yhdistää osaamisensa coachina ja suosittuna työnohjaajana taustaansa psykiatrisena sairaanhoitajana ja kouluttajapsykoterapeuttina. Hän ymmärtää ihmisten tilanteita organisaatioiden eri tasoilla ja haluaa valjastaa taitonsa yhteisöjen kehittämisessä erityisesti julkisten sektorin johtamisen ja esimiestyön käyttöön.