Jokaisessa työyhteisössä on tarpeellista kysyä seuraavat kysymykset:

 • Miten meidän yrityksessä, seurassa tai osastolla määritellään yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi?
 • Miten niitä mitataan?
 • Kehitetäänkö yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia tavoitteellisesti ja läpinäkyvästi, mittarien perusteella?
 • Näkyykö yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin muutokset palkassa ja jos, niin kenen?
 • Tunnistetaanko meillä häiriöt yhteenkuuluvuudessa ja hyvinvoinnissa?
 • Miten häiriöihin reagoidaan?
 • Kuinka aloitteellisia ja omavaraisia olemme yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa?

Hedcoach-ohjelma löytää jokaiselle yhteisölle parhaiten sopivat vastaukset näihin kysymyksiin. Vaikka tietäisikin jo omalta osaltasi vastaukset, Hedcoach auttaa varmistamaan, että taitosi ja työkalusi ovat ajan tasalla myös jatkossa.

Keskiössä avainhenkilöiden tunnistaminen ja valmennus

Hedcoach-valmennuksen olennainen tavoite on tunnistaa yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin kannalta keskeiset avaintoimijat. Heille räätälöidään yhteenkuuluvuuden rakentamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tarvittavat digitaaliset työkalut.

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää työyhteisön vuorovaikutussuhteiden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kattavaa kartoitusta. Asteittain karttuvan datan pohjalta kullekin yhteisölle laaditaan valmennussuunnitelma tavoitteineen ja mittareineen. Suunnitelman avulla varmistetaan, että avainhenkilöillä on saatavilla riittävä osaaminen yhteisönsä  yhteenkuuluvuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseksi itsenäisesti. Suunnitelmassa pitäytyminen takaa, että avainhenkilövalmennusta on saatavilla tarpeen mukaan läpi koko prosessin.

Kaavio, jonka keskiössä on avainhenkilövalmennus, jota muut valmennuksen osat, kuten kyselytutkimus, analytiikan tekeminen ja koulutukset tukevat

Nykytilan kartoitus

Työntekijä täyttää koneella kyselyä

Yhteenkuuluvuustesti

Yhteisön toimijoille tarjotaan helppokäyttöinen yhteenkuuluvuustesti. Testin avulla yhteisö saa ensikertaa kokonaiskuvan siitä, kuinka yhteneväisiä näkemykset yhteistoiminnasta, tekemisen mielekkyydestä ja sujuvuudesta ovat ja kuinka yhteneväisiä niiden toivotaan olevan. Tämä tieto on erityisen arvokas yhteisön asettaessa itselleen yksityis-kohtaisempia tavoitteita yhteenkuuluvuuden rakentamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Testi tehdään yksityisyyden suojaa kunnioittaen.

Lue lisää
Paperi, johon on merkitty analyysin tuloksia

Hyvinvointianalyysit

Yhteenkuuluvuustestin avulla paikannetuille ryhmille tarjotaan niin ikään helppokäyttöinen hyvinvointianalyysi.  Hyvinvointianalyysi on ratkaisukeskeistä valmennusta tukeva täsmätyökalu, joka itsessään edistää vuorovaikutustaitojen tavoitteellista kehittämistä ja kehittymistä tekemällä suunnitelman mukaisen yhdessä edistymisen näkyväksi toimijoista riippumattomilla mittareilla.

Testi tehdään yksityisyyden suojaa kunnioittaen.

Lue lisää

Tavoitetilan määrittäminen

Valmennussuunnitelma

Yhteenkuuluvuustestin ja hyvinvointianalyysien pohjalta valmennussuunnitelma pystytään laatimaan faktapohjaisesti, jolloin myös tavoitteet, kesto ja kustannukset pysyvät realistisina nykytilaan nähden. Näin yhteisö tietää tarkalleen mistä se maksaa.

Yhteisön avainhenkilöt laativat itse valmennussuunnitelman osana ratkaisukeskeistä valmentajakoulutustaan.

Koulutukset
Sinipaitainen mies puhuu huoneessa istuville ihmisiä

Avainhenkilövalmennus

Esimiehillä ja avainhenkilöillä on keskeinen rooli yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia tukevien toimintatapojen ylläpitämisessä. Täsmävalmennuksilla vahvistetaan avainhenkilöiden itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja sekä valmennusanalytiikan soveltamistaitoja työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Missionamme on ajantasaisten ratkaisujen löytäminen etäjohtamisen haasteisiin

Tutustu valmennuksiin

Let’s go!

Ryhmä ihmisiä on kokoontunut pöudän ympärille tietokoneiden kanssa

Digitaalisesti​ koordinoitu tiimi-​ ja työyhteisö- valmennus

Hedcoach-analyysien pohjalta luodaan valmennusryhmät, jota valmentaa oma esimies, organisaation koulutettu asiantuntija tai ulkopuolinen Hedcoach valmentaja. Valmennuksen ja koulutusten sisällöt ja tavoitteet laaditaan yhteistyössä vastaamaan täsmällisesti tilaajan esiin nousseita tarpeita.

Ryhmä ihmisiä on asettanut kädet yhteen

Tiedolla valmentava organisaatio

Käytyänne Hedcoach-ohjelman mukaisen kehittämiskokonaisuuden, yhteisössänne tai yrityksessänne on osaavaa valmentavaa henkilökuntaa, joka voi päivittää ja täydentää osaamistaan Hedcoach työkalujen ja analyysimenetelmien hyödyntämisessä. Hedcoachin mentor-coach on käytettävissänne tarpeen mukaan kuukausi- tai vuosisopimuksella.

Kehitetään yhteisösi huippukuntoon – pyydä tarjous

Ota yhteyttä meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Vastaamme pian ja avaamme keskustelun siitä, miten Hedcoach-ohjelmaa voitaisiin hyödyntää organisaatiossasi.

  Palvelua tuottamassa:

  Anita Hedman tuo monipuolisen psykologisen ja humanistisen osaamisen mukaan ohjelmaan. Kouluttajapsykoterapeuttina, työnohjaajana, team ja executive coachina toimiva Hedman on kokenut ihmissuhteiden ja ryhmädynamiikan asiantuntija, jonka missiona on kehittää suomalaista työelämää paremmaksi ja nimenomaan kustannustehokkaala tavalla.

  Juha Hedman tarjoaa ohjelmaan taloustieteilijänä vankan tutkimuspohjan ja metodologian. Hänellä on vuosikymmenien ura tutkijana Turun yliopistossa ja yli sata tieteellistä julkaisua, joista valtaosa kansainvälisesti referoituja. Nyt hän tuo talous- ja yhteiskuntatieteellisen osaamisensa työelämän käyttöön.

  Juuso Nieminen tuo ammatilaistason jääkiekkovalmentajana keräämänsä uniikin osaamisen työelämävalmennukseen. SM-liigasta kerätyt kokemukset tukevat hänen ymmärrystään hyvän johtamisen ja organisaation saumattoman yhteistoiminnan merkityksestä tuloksen tekemisessä.

  Miia Miskeljin yhdistää osaamisensa coachina ja suosittuna työnohjaajana taustaansa psykiatrisena sairaanhoitajana ja kouluttajapsykoterapeuttina. Hän ymmärtää ihmisten tilanteita organisaatioiden eri tasoilla ja haluaa valjastaa taitonsa yhteisöjen kehittämisessä erityisesti julkisten sektorin johtamisen ja esimiestyön käyttöön.