HedCoach® valmennusohjelmien alkukartoituksessa on aina kyselyosio, jota täydennetään mahdollisuuksien mukaan muilla GDPR –vaatimukset täyttävillä aineistoilla. Yksityisyyden suojaa loukkaamatta, tavoitteena on saada mahdollisimman realistinen kuva itse kunkin yhteisön jäsenen mahdollisuuksista vaikuttaa paitsi omaan, myös muiden yhteisön jäsenten hyvinvointiin, ammatilliseen kehittymiseen sekä tietojen ja taitojen kartuttamiseen.  

Vuorovaikutussuhteiden kartoitus

Psykologisen turvallisuuden ja autonomian kartoitus

Oppimisvalmiuksien ja osaamistarpeiden kartoitus

Kontekstisidonnaiset testit;​

kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa ja testit jäävät yksinoikeudella asiakkaan käyttöön