Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti -koulutus Tampereella keväällä 2023

Täydennä ammattitaitoasi psykoterapeuttisilla menetelmillä. Tässä 50 opintopisteen koulutuksessa opit soveltamaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja kliinisen pyskoterapian oppeja ihmissuhde- ja vuorovaikutustyössä. Koulutus pitää sisällään Psykoterapeuttiset valmiudet 30 opintopisteen kokonaisuuden.

Koulutus soveltyy täydennykseksi muun muassa erilaisille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Hae mukaan nyt!