Lyhytterapeuttikoulutus Turun AMK:ssä syksyllä 2022

Tämä 30 opintopisteen koulutus antaa valmiudet soveltaa toiminnallisia ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia metodeja ihmissuhdetyössä. Koulutuksessa painotetaan käytännön työhön hyvin soveltuvia metodeja.

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätä osaamistaan ja parantaa työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä työotteella. Hae nyt mukaan koulutukseen!