Lyhytterapeuttikoulutus käynnistyiTurun AMK:ssä syksyllä -23. Kysy seuraavasta ryhmästä!

Tämä 30 opintopisteen koulutus antaa valmiudet soveltaa ratkaisukeskeisiä ja integratiivisia lyhytterapeuttisia metodeja ihmissuhdetyössä. Koulutuksessa painotetaan käytännön työhön hyvin soveltuvia metodeja.

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille (tai muille soveltuville aloille), jotka haluavat lisätä osaamistaan ja parantaa työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja voimavarakeskeisellä työotteella. Hae nyt mukaan koulutukseen!