Koulukoutsi: Lasten ja nuorten psyykkinen valmennus– voimavarakeskeinen työote

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä. Voimavarakeskeisellä asiakaslähtöisellä ja valmentavalla työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän huoltajat ja verkostot haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja myönteistä mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Tervetuloa mukaan innostavien opintojen pariin!

Turussa oppisopimuskoulutuksena lokakuussa -24.

Lahdessa syksyllä -24.

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa verkkokoulutuksena tammikuussa -25.