Arvostava vuorovailutus asiakaspalvelussa

Koulutus tai luento soveltuu eri aloille asiakaspalvelun kehittämisen tueksi. Kouluttajana Anita Hedman (FM).