Työyhteisöstä kerätyn datan pohjalta tehdään analyysi, jossa arvioidaan yhteisön toimivuutta ja tuloksellisuutta. Analyysillä pyritään löytämään kehityskohteita yhteisö toiminnassa ja asettamaan mittarit toiminnan edistymiselle. Jokainen työyhteisö on erillainen, ja sen vuoksi jokainen yhteisö vaatii omat mittarinsa ja tavoitteensa.

HedCoach® valmennusohjelmien analyyseissä sovelletaan relationaalista metodologiaa, missä keskeistä on asiakkaan hallussa olevien tietojen uudelleen organisointi siten, että tuloksena syntyy asiakkaalle käyttökelpoisia työkaluja oman toiminnan sujuvoittamiseksi. ​

Analyysit muodostuvat työntekijän henkilökohtaisista tuloksista (selfie), sekä tiimin yhteistuloksista.

Selfieni

Vuorovaikutustaidot

Sisäinen motivaatio

Tietojen ja taitojen karttuminen

Ryhmäni

Vuorovaikutussuhteet

Psykologinen turvallisuus

Ammatillinen kehitys