HedCoach® valmennusohjelmien alkukartoituksessa on aina kyselyosio, jota täydennetään mahdollisuuksien mukaan muilla GDPR –vaatimukset täyttävillä aineistoilla. Yksityisyyden suojaa loukkaamatta, tavoitteena on saada mahdollisimman realistinen kuva itse kunkin yhteisön jäsenen mahdollisuuksista vaikuttaa paitsi omaan, myös muiden yhteisön jäsenten hyvinvointiin, ammatilliseen kehittymiseen sekä tietojen ja taitojen kartuttamiseen.  

Kartoituksen sisältö perustuu moderneihin itsemääräämis- ja motivaatioteorioihin, sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen viitekehykseen. Dataa voidaan tarvittaessa täydentää, ja kyselyt suorittaa uudelleen, mikäli yhteisön tilaa halutaan seurata jatkossakin.

Kerätty data ja kehitetyt testit jäävät työyhteisön hyödynnettäväksi jatkossakin.

Kyselytyökalua on luonnehdittu palautteessa, helppokäyttöiseksi, osallistavaksi, läpinäkyväksi ja ammattimaiseksi.

Vuorovaikutussuhteiden kartoitus

Psykologisen turvallisuuden ja autonomian kartoitus

Oppimisvalmiuksien ja osaamistarpeiden kartoitus

Kontekstisidonnaiset testit:​

kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa ja testit jäävät yksinoikeudella asiakkaan käyttöön.