Esimiehille suunnattut koulutus- ja valmennusohjelmat sisältävät eri tasoisia moduuleita, joista valitaan johtajien ja avainhenkilöiden vastuualueeseen parhaiten sopivat vaihtoehdot.

Ratkaisukeskeinen valmentaja

Valmentavan johtamisen ja esimiestyön perusteet.  Ratkaisukeskeisen työotteen soveltamista käytäntöön. Kokonaisuuden tavoitteena on kehittää esimiehen taitoja itsensä johtamiseen, vuorovaikutukseen ja esimiestyöskentelyyn. Kokonaisuus antaa välineitä ja keinoja tulevaisuuden etäjohtamisen haasteisiin.

Tiedolla johtava valmentava esimies

Kokonaisuus antaa valmiudet valmennusanalytiikan soveltamiseen omaan esimiestyöhön ja työyhteisöjen kehittämisen ja menestyksen tueksi.

Mindsight coaching

Ohjelma esimiehen ja avainhenkilöiden oman psyykkisen valmennuksen ja itsetuntemuksen tueksi.